Prevodilac za poljski jezik

Jędrzej Heyduk - stalni sudski tumač za srpski jezik u Republici Poljskoj

Prevodilac za poljski jezik

Jędrzej Heyduk - Vaš sudski tumač i prevodilac za poljski jezik sa više od 15 godina iskustva u prevodilačkoj struci.

 • O tumaču/prevodiocu

Zovem se Jędrzej Heyduk. Rođen sam i živim u Poljskoj, poljski je moj materinji jezik. Godine 1999. završio sam studij Hrvatske i srpske filologije na Univerzitetu A. Mickjeviča u Poznanju. Godine 2001. imenovan sam za sudskog tumača za hrvatski i srpski jezik, te se od 2005. godine nalazim na Spisku stalnih sudskih tumača Ministra pravde Republike Poljske. Od 2009. godine profesionalno i u punom radnom vremenu bavim se sudskim i stručnim prevodima.

 • Ponuda

Stručni i overeni prevodi na poljski jezik

Kao izvorni govornik poljskog jezika mogu ponuditi usluge kvalitetnog prevođenja tekstova iz svih oblasti sa srpskog jezika na poljski. Ako trebate pismeni ili usmeni overeni prevod na poljski jezik, pošaljite tekst na besplatnu procenu ili nazovite. Možete me takođe kontaktovati putem e-pošte.
Strogo se pridržavam ugovorenih rokova i cena te garantujem poverljivost podataka.

Lektura, korektura i redaktura

Kod prevođenja svih vrsta projekata jako je važno da konačni rezultat procesa prevođenja bude koherentan, razumljiv i slobodan od pogrešaka svake vrste. Garanciju za najviši kvalitet prevoda pruža lektura, korektura i redaktura obavljena od strane izvornog govornika određenog jezika.
Naravno, kad govorim o lekturi prevoda na poljski jezik ne mislim na “prevode” iz Google Translate’a 🙂

 • Cene

Niže navedene cene su približne, tačna cena zavisi od stupnja komplikovanosti odnosno stručnosti izvornog teksta. Kako biste doznali tačnu cenu usluge i rok isporuke pošaljite tekst na besplatnu procenu.

Neovereni prevodi i lektura tekstova obračunavaju se po autorskoj kartici koja broji 1800 znakova sa razmacima. U niže navedene cijene nije uračunat PDV.

Cena overenih prevoda jednaka je ceni tzv. običnih prevoda uz napomenu da kod overenih prevoda autorska odnosno normirana kartica iznosi 1125 znakova sa razmacima (u skladu s Pravilnikom Ministra pravde Republike Poljske o visini nagrade za rad sudskog tumača).

Cena usmenih prevoda (najmanja obračunska jedinica usmenih prevoda je blok od 4 sata) – od 396 PLN (cca. 11 000 RSD) + troškovi putovanja i smeštaja ako ih ima.

 • Kako do usluge

1. Pošaljite tekst na besplatnu procenu, pošaljite upit ili nazovite.
2. U odgovoru poslaću Vam svoju ponudu koja sadrži rok i cenu.
3. Prihvatite li moju ponudu, pošaljite obaveštenje o tome i podatke potrebne za izdavanje računa.
3. Ispostaviću pro forma račun (predračun) i potvrditi porudžbenicu.
4. Uplatite bankovnom doznakom ili putem PayPal’a iznos naveden na računu i pošaljite potvrdu o izvršenom plaćanju.
5. Zajedno s isporukom teksta prijevoda dobićete konačni račun.

U slučaju učestalije saradnje moguće su i druge forme obračunavanja (jednom mesečno ili jednom u tri meseca).

 • Saradnja sa prevodiocima i prevodilačkim agencijama

Rado uspostavim saradnju s prevodiocima za poljski jezik – izvornim govornicima srpskog jezika i prevodilačkim agencijama i biroima iz srpskog govornog područja. Ovakva će saradnja biti od obostrane koristi, te će pridoneti kvalitetu naših usluga!

 • Kontakt

Tekstove možete poslati putem kontaktnog obrasca ili putem e-pošte direktno na adresu biuro@translatec.pl
Procena je besplatna.

Ponudu dostavljam u najkraćem mogućem roku, u većini slučajeva u roku od 30 minuta.

Podaci sadržani u tekstovima poslanim na prevod ili na procenu čuvaju se kao poverljivi.

Lični podaci kojima imam pristup u vezi s obavljanjem poslova prevodioca/lektora koriste se isključivo u svrhe poslovne komunikacije s klijentom, te se neće davati na korišćenje trećim licima.

 • Plaćanje

IBAN: PL 55 1020 4144 0000 6202 0219 6582

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Poreski broj/VAT EU: PL5951344612

Kontaktni podaci:

TRANSLATEC
Jędrzej Heyduk
ul. Wigury 5
64-400 Międzychód
Republika Poljska

Zamknij
 • Upuść pliki tutaj lub
  Accepted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, txt, xls, xlsx, zip, rar, 7z, csv, rtf, jpg, jpeg, png.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.