Tłumacz przysięgły języka

chorwackiego i serbskiego

Tłumaczenie dokumentów sądowych, urzędowych, biznesowych i medycznych

Tłumaczenia specjalistyczne i przysięgłe

język chorwacki i serbski

Wsparcie fachowe dla polskich przedsiębiorców na rynku
chorwackim, serbskim, bośniackim i czarnogórskim

 • Usługi dla biznesu

 • Dlaczego Bałkany?

Kraje byłej Jugosławii są bardzo atrakcyjnym lecz niedocenianym obszarem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na burzliwą historię najnowszą były na marginesie zainteresowania wielkiego kapitału, wskutek czego są często niedoinwestowane czy wręcz zacofane. Własny potencjał wytwórczy tamtejszych gospodarek narodowych znacznie się skurczył wskutek „dzikiej prywatyzacji”, błędnych decyzji politycznych i działania wielkich koncernów, a poszczególne przedsiębiorstwa stały się mało konkurencyjne w porównaniu z prężnymi, doinwestowanymi i posiadającymi najnowocześniejszy „know-how” firmami z krajów UE. Względy polityczne i złowrogie widma przeszłości zdecydowały o nadmiernym wydłużeniu procesu akcesyjnego, jak to miało miejsce w przypadku Chorwacji lub o odłożeniu do bliżej nieokreślonego momentu akcesji, jak to ma miejsce w przypadku Serbii. Obecnie, dzięki funduszom unijnym, zarówno w Chorwacji korzystającej z dobrodziejstw statusu państwa członkowskiego UE, jak i w Serbii, Bośni i Hercegowinie i Czarnogórze, które korzystają z funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych i transgranicznych, trwa proces wyrównywania różnic rozwojowych pomiędzy krajami UE a krajami byłej Jugosławii, które w procesie „dołączania do Europy” są zmuszone korzystać z pomocy zagranicznych projektantów i wykonawców.

 • Dlaczego polskie firmy?

Z mojego dotychczasowego doświadczenia w obsłudze polskich firm wykonujących inwestycje w Chorwacji czy Serbii wynika, że są one w stanie zaoferować najnowocześniejsze rozwiązania w bardzo konkurencyjnej, w porównaniu z firmami zachodnimi, cenie. Także jakość oferowanych prac i usług oraz terminowość nie odbiegają in minus od europejskich standardów. Czynnikiem, który bezsprzecznie działa na korzyść polskich przedsiębiorców jest chęć do dialogu z klientem, wsłuchania się w jego potrzeby i uwagi oraz brak stwarzania sztucznych przeszkód.

 • W czym mogę pomóc?

Oferuję pomoc w:

 • wejściu na rynki lokalne,
 • zakładaniu firm,
 • wprowadzaniu na rynek własnych produktów i usług,
 • znalezieniu zagranicznego partnera biznesowego,
 • postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamknij
 • Upuść pliki tutaj lub
  Accepted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, txt, xls, xlsx, zip, rar, 7z, csv, rtf, jpg, jpeg, png.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.