Tłumacz przysięgły języka

chorwackiego i serbskiego

Tłumaczenie dokumentów sądowych, urzędowych, biznesowych i medycznych

Tłumaczenia specjalistyczne i przysięgłe

język chorwacki i serbski

Wsparcie fachowe dla polskich przedsiębiorców na rynku
chorwackim, serbskim, bośniackim i czarnogórskim

  • Zasady Wyceny

  • Co wpływa na cenę tłumaczenia?

Cena za tłumaczenie pisemne zależy od nakładu pracy tłumacza, ilości czasu poświęconego na jego wykonanie oraz terminu przewidzianego na realizację zlecenia. Z kolei w przypadku tłumaczeń ustnych cena zależy od ilości czasu poświęconego na przygotowanie się do tłumaczenia oraz od warunków w jakich tłumaczenie się odbywa. W przypadku obu rodzajów tłumaczeń wpływ na cenę ma wielkość zlecenia – ceny jednostkowe zmniejszają się wraz ze wzrostem objętości zlecenia. Dlatego każde zlecenie staram się traktować indywidualnie, w związku z tym cennik zamieszczony w następnej zakładce ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu uzyskania wiążącej oferty zachęcam do skorzystania z formularza kontaktowego i przesłania tekstu do wyceny.

  • Jednostka rozliczeniowa tłumaczeń pisemnych

Jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest strona przeliczeniowa. W przypadku tłumaczenia poświadczonego (tzw. tłumaczenie przysięgłe) strona przeliczeniowa liczy 1125 znaków wraz ze spacjami, co wynika z treści rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia zwykłego (tzn. nie poświadczonego odciskiem pieczęci tłumacza) strona przeliczeniowa wynosi 1800 znaków wraz ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Ilość znaków stwierdzana jest na podstawie wskazania narzędzia statystycznego edytora tekstu.

  • Jednostka rozliczeniowa tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne są rozliczane w godzinach, a najmniejszą jednostką rozliczeniową jest blok liczący cztery godziny. Czas tłumaczenia liczy się od godziny na którą tłumacz został wezwany do momentu zwolnienia go z czynności przez zleceniodawcę. W przypadku tłumaczeń wykonywanych poza miejscem zamieszkania doliczam koszty dojazdu zgodnie z aktualnie obowiązująca stawką kilometrówki.

Zamknij
  • Upuść pliki tutaj lub
    Accepted file types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, txt, xls, xlsx, zip, rar, 7z, csv, rtf, jpg, jpeg, png.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.