Prevodilac za poljski jezik i sudski tumač za srpski jezik u Republici Poljskoj sa više od 20 godina iskustva u prevodilačkoj struci – što potvrđuju moje reference

Translatec

O tumaču / prevodiocu

Zovem se Jędrzej Heyduk. Rođen sam i živim u Poljskoj, poljski je moj maternji jezik. 1999. godine završio sam studije Hrvatske i srpske filologije na Univerzitetu A. Mickjeviča u Poznanju. 2001. godine imenovan sam za sudskog tumača za hrvatski i srpski jezik, a od 2005. godine sam na Spisku stalnih sudskih tumača Ministarstva pravde Republike Poljske. Od 2009. godine profesionalno i u punom radnom vremenu bavim se sudskim i stručnim prevodima.

Ponuda

Stručni i overeni prevodi na poljski jezik

Kao maternji govornik poljskog jezika mogu da ponudim usluge kvalitetnog prevođenja tekstova iz svih oblasti sa srpskog jezika na poljski. Ako vam je potreban overeni prevod na poljski jezik, pošaljite upit ili nazovite. Važno je da se sav posao može obaviti elektronskim putem, jer mogu da overim svoje prevode kvalifikovanim e-potpisom.

trogo se pridržavam ugovorenih rokova i cena, držim do visokog kvaliteta svojih prevoda i garantujem za poverljivost podataka.

Lektura, redaktura, redaktura mašinski prevedenog teksta (postediting)

Kod prevođenja svih vrsta projekata jako je važno da konačni rezultat procesa prevođenja bude koherentan, razumljiv i da ne sadrži bilo kakve greške. Lektura i/ili redaktura koju je izvršio maternji govornik određenog jezika je garancija vrhunskog kvaliteta prevoda!

Cene i plaćanje

Postoji nekoliko faktora koji utiču na završnu cenu i rok izrade prevoda. Zbog toga cenu i rok izrade za svaki posao određujem posebno, nakon uvida u tekst. Ponudu dostavljam u najkraćem mogućem roku, u većini slučajeva u roku od sat vremena.

U međunarodnom poslovanju plaćanje se vrši unapred, na osnovu predračuna. Prevod isporučujem nakon što uplata bude proknjižena na mome bankovnom računu ili nakon što dobijem potvrdu o izvršenom plaćanju.

Moguće je plaćanje putem PayPal-a.

U slučaju učestalije saradnje, moguće su i druge forme obračunavanja (jednom mesečno ili jednom u tri meseca).