Apro Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą projektową działającą w branży cukrowniczej. Z panem Jędrzejem Heydukiem współpracujemy od 2008 r. do chwili obecnej (marzec 2020 r.) w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na język chorwacki oraz serbski. Z usług pana Jędrzeja Heyduka jako tłumacza języka chorwackiego i serbskiego korzystamy na wszystkich etapach naszej pracy: począwszy od działań zmierzających do pozyskiwania klientów (uczestnictwo w imprezach wystawienniczych, wizyty studyjne), poprzez negocjacje handlowe, tłumaczenie pisemne tekstów umów, uzgodnienia projektowe, tłumaczenie podczas wykonawstwa prac u klienta (inwentaryzacje, nadzory, montaże), tłumaczenie dokumentacji projektowej, prezentacja rozwiązań projektowych, a także podczas kontaktów z inwestorami.

Z wszystkich tych zadań pan Heyduk jako tłumacz wywiązywał się wzorowo, dzięki bardzo dobrej znajomości języka chorwackiego i serbskiego, w tym także specjalistycznej terminologii oraz dzięki predyspozycjom osobistym.

Tłumaczenia pisemne zawsze wykonuje nienaganie i w uzgodnionym terminie, w przypadku tłumaczeń ustnych łatwo nawiązuje dobry kontakt z rozmówcą i przyczynia się do stworzenia przyjaznej atmosfery.

 

Podczas ponad dziesięciu lat współpracy pan Heyduk przetłumaczył na język chorwacki oraz serbski kilkanaście projektów technologicznych, budowlanych, elektrycznych i automatycznych z dziedziny cukrownictwa, gorzelnictwa, oczyszczania ścieków i energetyki. Największym projektem jaki dla nas przetłumaczył pan Heyduk był projekt ideowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla cukrowni w Županji (Chorwacja) liczący kilkaset stron objętości oraz podobny objętościowo projekt wykonawczy chłodni wody barometrycznej dla tejże cukrowni. W obu przypadkach była to dokumentacja przetłumaczona z języka polskiego na chorwacki, która następnie posłużyła inwestorowi do uzyskania niezbędnych pozwoleń i na podstawie której chorwackie firmy projektowe opracowały kolejne szczeble projektów.

Podczas naszej kilkunastoletniej obecności na rynku chorwackim i serbskim Pan Jędrzej Heyduk za sprawą adekwatnego tłumaczenia i wysokiej kultury osobistej godnie reprezentował naszą markę w kontaktach z chorwackimi i serbskimi kontrahentami, dlatego z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Pana Jędrzeja Heyduka polskim przedsiębiorcom prowadzącym interesy na terenie Chorwacji i Serbii.


EKO Tech

Firma nasza jest producentem urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Naszym flagowym produktem są zgarniacze radialne osadu. W roku 2016 sprzedaliśmy największy jak dotąd taki zgarniacz do Chorwacji. Pan Jędrzej Heyduk przetłumaczył na język chorwacki dokumentacje techniczno-ruchową tego zgarniacza oraz dokumentację handlową związaną ze sprzedażą tego urządzenia. Razem z naszą ekipą montażową był obecny podczas montażu i uruchomienia zgarniacza, czym przyczynił się do szybkiego i prawidłowego jego przebiegu. W roku 2017 pan Heyduk towarzyszył naszemu zespołowi serwisowemu podczas przeglądu gwarancyjnego zgarniacza.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomocy jakiej pan Jędrzej Heyduk udzielił nam podczas obsługi tego zlecenia. Pan Heyduk pomógł nam nie tylko poprzez usługi tłumaczeniowe, ale również poprzez znajomość realiów i przepisów obowiązujących w Chorwacji.

Bardzo mile wspominamy współpracę z panem Jędrzejem Heydukiem i polecamy jego usługi innym polskim firmom zamierzającym wejść na rynek chorwacki.


 

KSC

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. korzystała w usług pana Jędrzeja Heyduka jako tłumacza języka serbskiego podczas wizyty roboczej w serbskich cukrowniach Crvenka i Žabalj należących do spółki Hellenic Sugar.

Wyboru tłumacza dokonaliśmy na podstawie polecenia i nie zawiedliśmy się. Pan Jedrzej Heyduk wykazał się dużą wiedzą na tematy związane z agronomią a w szczególności z uprawą buraka cukrowego, a także technologii produkcji cukru oraz znajomością lokalnego rynku. Tłumaczenie ustne wykonane przez pana Jędrzej Heyduka podczas wizyty były jasne, komunikatywne i adekwatne i spotkały się z wysoką oceną strony serbskiej oraz naszą.

Rekomendujemy pana Jędrzeja Heyduka jako profesjonalnego tłumacza języka serbskiego wszystkim podmiotom potrzebującym tego typu usług.


INT LANGUAGE SOLUTIONS

Jesteśmy biurem tłumaczeń specjalizującym się głównie w tłumaczeniach ustnych. Starannie dobieramy tłumaczy z którymi współpracujemy. Jednym z takich starannie wybranych tłumaczy jest pan Jędrzej Heyduk pracujący w parach językowych PL <> SRB/HR. Z panem Jędrzejem Heydukiem współpracowaliśmy przy obsłudze trzech projektów na zlecenie OBWE. Dotyczyły one tłumaczeń ustnych konsekutywnych w parze językowej PL<>SRB dotyczących szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa publicznego. Każdy z trzech projektów dotyczył odrębnej tematyki: pierwszy z nich poświęcony był zwalczaniu nielegalnych laboratoriów chemicznych, drugi funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych oraz systemu szkoleń w Państwowej Straży Pożarnej, trzeci stosowania środków kompensacyjnych w związku ze zniesieniem kontroli na granicach. W przypadku wszystkich tych projektów pan Jędrzej Heyduk wykazał się znakomitym przygotowaniem językowym i merytorycznym, równie dobrym warsztatem tłumacza konsekutywnego oraz wysoką kulturą osobistą. Wysoka jakość wykonanej usługi została potwierdzona feedebackiem otrzymanym od klienta.

Polecamy pana Jędrzeja Heyduka jako sprawnego, kompetentnego i wszechstronnego tłumacza języka serbskiego.


IPG

INVESTMENT PROJECT GROUP jest przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem prac budowlanych i prowadzeniem nadzoru podczas wykonywania bardziej skomplikowanych robót. Z usług pana Jędrzeja Heyduka jako tłumacza języka polskiego korzystamy podczas kontaktów z zaprzyjaźnionymi polskimi firmami. Jest on osobą niezwykle kontaktową, sympatyczną i dobrze zorientowanej w specyfice branży projektowej i budowlanej. Jego pomoc jest nieoceniona podczas kontaktów służbowych z polskimi partnerami.

Szczerze polecamy serbskim firmom działającym na rynku polskim!